ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОКМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Штатний розпиc

Затверджую :

штат у кількості 3 штатних одиниці з місячним

Перший заступник голови Токмацької райдержадміністрації

__________________Станіслав ФРОЛОВ

(підпис керівника) (ініціали, прізвище)

М.П.

_______________________

(число, місяць, рік)

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 01.01.2020 РІК

Відділ освіти Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області

(назва установи)

№зп

Назва структурного підрозділу та посад

кількість штатних посад

1

2

3

1

Начальник відділу освіти

1

2

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу освіти

1

     

3

Головний спеціаліст відділу освіти

1

3 3

 

Начальник відділу освіти _________ М.П. Шепель
Токмацької райдержадміністрації (підпис) (ініціали і прізвище)

 

Головний спеціаліст-бухгалтер    
відділу освіти Токмацької _________ Н.В. Савченко
райдержадміністрації (підпис) (ініціали і прізвище)

МП

Погоджено з фін управлінням