ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОКМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нова українська школа: оновлюємо зміст освіти

Яким має бути зміст сучасної освіти в школі І ступеня? Які шляхи його оновлення?  

З якими викликами стикаються педагоги закладів освіти? Ці питання стали предметом обговорення на загальних зборах педагогічних працівників Токмацького району. Нова українська школа очима вчителя Молочанського ОЗЗСО, Петренко Г.В.

Великого значення в Концепції набуває аспект педагогіки партнерства між всіма учасниками освітнього процесу. Головним завданням педагогіки партнерства (співробітництва) є перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу, яке грунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку дитини. Очікування від НУШ очима батьків.

У дослідженнях багатьох педагогів і психологів зауважено, що оригінальність мислення, творчість учнів найповніше виявляються і розвиваються в навчальній діяльності, що має дослідницьку спрямованість. В Новій українській школі дослідницька діяльність стає провідною у навчанні учнів початкової школи, визначає розвиток основних пізнавальних особливостей школяра. Новий Державний стандарт початкової школи передбачає такі ключові принципи: цінність дитинства - визнано право дитини на навчання через гру та інші методи; радість пізнання- організація освітнього процесу завдяки дослідницькій та проектній технологіям, щоб дарувати радість дитини; розвиток особистості - формування самостійного та незалежного мислення учнів замість системи непотрібних знань. Нова школа очима учнів першого класу.